LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Ngày đăng: 17/06/2020

 

lãi suất tiền gửi tiết kiệm

(áp dụng từ ngày 15/05/2020)

LOẠI

HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM)

HÀNG THÁNG

HÀNG QUÝ

CUỐI KỲ

KHÔNG KỲ HẠN

0,2%

KỲ HẠN 01 THÁNG

 

 

4,75%

KỲ HẠN 02 THÁNG

4,5%

 

4,75%

KỲ HẠN 03 THÁNG

4,5%

 

4,75%

KỲ HẠN 04 THÁNG

4,5%

 

4,75%

KỲ HẠN 05 THÁNG

4,5%

 

4,75%

KỲ HẠN 06 THÁNG

5,5%

6,0%

6,9%

KỲ HẠN 09 THÁNG

6,6%

7.2%

7,8%

KỲ HẠN 12 THÁNG

7,2%

7,8%

8,0%

KỲ HẠN 24 THÁNG

8,0%

8,25%

8,5%

Login Tỉ giá Lãi suất