Lãi suất

Ngày đăng: 08/06/2017

Lãi suất huy động:

KỲ HẠN HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM)
HÀNG THÁNG HÀNG QUÝ CUỐI KỲ
Không kỳ hạn 1,0%
Kỳ hạn 1 tháng     6,5%
Kỳ hạn 2 tháng 5,5%   6,5%
Kỳ hạn 3 tháng 5,5%   6,5%
Kỳ hạn 4 tháng 5,5%   6,5%
Kỳ hạn 5 tháng 5,5%   6,5%
Kỳ hạn 6 tháng 8,0% 8,5% 9,0%
Kỳ hạn 9 tháng 8,0% 8,5% 9,0%
Kỳ hạn 12 tháng 8,5% 9,0% 9,5%
Kỳ hạn 24 tháng 8,5% 9,0%  9,5%

 

 

Lãi suất cho vay:

Thời hạn cho vay Lãi suất năm
Cho vay ngắn hạn 11.0%
Cho vay trung hạn 13.5%
Cho vay cầm cố sổ tiền gửi (do quỹ tín dụng nhân dân Mekong phát hành) Lãi suất cầm cố = Lãi suất sổ tiết kiệm + (1,2% -> 4.2%)
Login Tỉ giá Lãi suất