Lãi suất

Ngày đăng: 08/06/2017

Lãi suất huy động:

KỲ HẠN HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM)
HÀNG THÁNG HÀNG QUÝ CUỐI KỲ
Không kỳ hạn 0,2%
Kỳ hạn 1 tháng     4,75%
Kỳ hạn 2 tháng 4,5%   4,75%
Kỳ hạn 3 tháng 4,5%   4,75%
Kỳ hạn 4 tháng 4,5%   4,75%
Kỳ hạn 5 tháng 4,5%   4,75%
Kỳ hạn 6 tháng 5,5% 6,0% 6,9%
Kỳ hạn 9 tháng 6,6% 7,2% 7,8%
Kỳ hạn 12 tháng 7,2% 7,8% 8,0%
Kỳ hạn 24 tháng 8,0% 8,25%  8,5%

Đặc biệt, khách hàng tham gia thành viên thường niên sẽ được cộng thêm biên độ lãi suất 0,01%/ tháng

 

Lãi suất cho vay:

Thời hạn cho vay Lãi suất năm
Cho vay ngắn hạn 11.0%
Cho vay trung hạn 13.5%
Cho vay cầm cố sổ tiền gửi (do quỹ tín dụng nhân dân Mekong phát hành) Lãi suất cầm cố = Lãi suất sổ tiết kiệm + (1,2% -> 4.2%)
Login Tỉ giá Lãi suất