Tiền gửi không kỳ hạn

Tiện ích
 • Là giải pháp tài chính tốt dành cho khách hàng có nhu cầu tiết kiệm
 • Được chủ động gửi và rút tiền linh hoạt.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân.
 • Bảo hiểm theo quy định của Bảo hiểm tiền gửi.
 • Bảo mật số dư tiền gửi.
   
 • Khánh hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài có đủ năng lực pháp luật và năng luật hành vị dân sự.
 • Loại tiền gửi: VNĐ.
 • Cuối kỳ nếu khách hàng không đến nhận lãi thì tiền lãi sẽ được nhập vào vốn gốc.
 • Lã suất theo thông báo hiện hành của Quỹ tín dụng nhân dân Mekong.
 • Chỉ cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:

Hội sở Quỹ tín dụng nhân dân Mekong: 206 đường Trần Việt Châu - P. An Hòa – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

SĐT: 02923 891279

Hoặc

Phòng giao dịch Quỹ tín dụng nhân dân Mekong: 230 đường 30/04 – P. Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

SĐT: 0292.3.753.597.

02923.891.279
Login Tỉ giá Lãi suất