LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Ngày đăng: 17/06/2020

 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm

(Áp dụng từ ngày 13/03/2021)

LOẠI TG

TIẾT KIỆM

HÌNH THỨC TRẢ LÃI (%/NĂM)

HÀNG THÁNG

HÀNG QUÝ

CUỐI KỲ

KHÔNG KỲ HẠN

0,2%

KỲ HẠN 01 THÁNG

 

 

4,5%

KỲ HẠN 02 THÁNG

4,25%

 

4,5%

KỲ HẠN 03 THÁNG

4,25%

 

4,5%

KỲ HẠN 04 THÁNG

4,25%

 

4,5%

KỲ HẠN 05 THÁNG

4,25%

 

4,5%

KỲ HẠN 06 THÁNG

5,0%

5,3%

5,5%

KỲ HẠN 09 THÁNG

5,2%

5,5%

5,8%

KỲ HẠN 12 THÁNG

5,8%

6,0%

6,2%

KỲ HẠN 24 THÁNG

6,0%

6,2%

6,5%

KHAI XUÂN TÂN SỬU- RƯỚC LỘC VÀO NHÀ

Tất cả KH tiền gửi mở sổ TK tại QTD vào ngày khai trương sẽ được lộc lì xì...

Chi tiết
Login Tỉ giá Lãi suất